Traderslab Indicatoren

Ontdek de kracht van onze premium indicatoren en verhoog je kansen op succesvolle crypto-investeringen!
Bij ons krijg je meteen inzicht wanneer het tijd is om te kopen of te verkopen, zodat je altijd op het juiste moment handelt.

Onze indicatoren zijn ontwikkeld door ervaringsdeskundigen uit de crypto-industrie en zijn gebaseerd op geavanceerde concepten en analyses. Hierdoor kunnen we nauwkeurige inschattingen doen over de koersbewegingen van verschillende cryptovaluta’s.

Met onze premium indicatoren hoef je geen uren meer te besteden aan het analyseren van grafieken en het bijhouden van de laatste trends. Je ziet automatisch wanneer het tijd is om actie te ondernemen, zodat je tijd bespaart en meer winst kunt maken.

Bovendien zijn onze indicatoren geschikt voor zowel beginnende als ervaren investeerders. Onze gebruiksvriendelijke interface en duidelijke signalen maken het gemakkelijk om te begrijpen wanneer je moet handelen, ongeacht je ervaringsniveau.

Dus waar wacht je nog op? Sluit je aan bij duizenden succesvolle crypto-investeerders en krijg toegang tot onze premium indicatoren. Start vandaag nog met het maken van winstgevende investeringen en laat ons jouw gids zijn naar meer financiële vrijheid!

Trading suite

Onze indicatoren van de tradingsuite zijn speciaal ontworpen om nauwkeurige in- en uitstapniveaus te identificeren, waardoor je meer winstgevende kansen kan benutten. Bovendien stellen onze indicatoren, door de automatisatie,  je ook in staat om meerdere grafieken te analyseren, waardoor je meer potentiële krachtige trading-setups kan spotten zonder urenlang te hoeven tekenen.

SUPPLY & DEMAND SCREENER (SDS INDICATOR)

De supply & demand screener wordt gebruikt om sterke koop en verkoop zones te identificeren. De screener werkt door marktdata te analyseren zoals prijs, volume en open interest, om gebieden van potentieel hoog aanbod en hoge vraag te identificeren. 

De screener kan ook patronen herkennen, zoals prijsniveaus waarop veel trades plaatsvinden of waar veel liquiditeit is, en deze gebieden markeren als potentieel interessante trade mogelijkheden. Dit kan je helpen om jouw beslissingen te baseren op objectieve data en trends, in plaats van op subjectieve meningen en emoties.

Kortom, de supply & demand screener is een tool die je helpt om potentiële trade mogelijkheden te identificeren door het analyseren van marktdata.

LIQUIDITY HUNTER

Onze indicator zoekt naar onevenwichtigheden in de charts en berekent waar de prijs mogelijk zal keren. Deze tool screent specifiek wanneer de marktmaker de markt beïnvloedt door de koers van een bepaalde asset snel omhoog of omlaag te duwen.

Deze prijsinefficiënties ontstaan door een overschot aan koop- of verkooporders in de markt, meestal geïntroduceerd door marktmakers. Zij doen dit om de prijs uit een bepaald gebied te duwen, door effectief te kopen of te verkopen aan zichzelf.

De prijs heeft de neiging om deze inefficiënte zones te corrigeren voordat de beweging verder gaat. Onze indicator jaagt specifiek op deze zones om te bepalen waar de correctie kan plaatsvinden.

PRICE ACTION INDICATOR (PA INDICATOR)

De price action indicator is een tool die de structuur van de marktbewegingen analyseert. Het is gebaseerd op het idee dat prijsbewegingen de beste indicator zijn van de toekomstige richting van de markt. In tegenstelling tot technische indicatoren die zijn gebaseerd op wiskundige berekeningen van prijsdata, richt de “price action” zich op de puur visuele weergave van prijsbewegingen op een grafiek.

Door de price action indicator te gebruiken zal je als trader sneller trendlijnen, horizontale niveaus, candlestick patronen en channels herkennen. Dit zal je vervolgens helpen om betere analyses uit te voeren. De belangrijkste ideeën achter deze benadering zijn het identificeren van trendrichting, support- en resistance niveaus, en potentiële keerpunten op basis van de manier waarop de prijs beweegt.

DYNAMIC RANGE ANALYZER (DRA INDICATOR)

Onze dynamic range indicator wordt gebruikt om de volatiliteit van assets te meten en om te bepalen of het zich momenteel binnen een bepaald prijsbereik bevindt.

De dynamic range indicator werkt door de prijsniveaus van een bepaalde periode te identificeren, zoals bijvoorbeeld een dag, een week of een maand. Vervolgens berekent de indicator een reeks levels die de ranges van de prijsbewegingen van het asset binnen die periode weergeven. Deze prijsniveaus worden vervolgens gebruikt om de belangrijkste support en resistance niveaus te bepalen.

Wanneer de prijs van het asset binnen het bereik van de dynamic range indicator blijft, kan dit een signaal zijn dat de markt in een zijwaartse trend zit. Dit kan betekenen dat je jezelf moet richten op het identificeren van andere indicatoren of signalen om te bepalen wanneer de markt zich zal bewegen in een specifieke richting.

Wanneer de prijs van het asset de bovenste of onderste prijsniveaus van de range indicator overschrijdt, kan dit een signaal zijn dat er een trendbreuk aan de gang is en dat de markt zich in de richting van die trend begint te bewegen. Dit kan je helpen om te beslissen wanneer je moet kopen of verkopen om winst te maken.

Kortom, de range indicator is een nuttige tool om de volatiliteit van een markt te meten en belangrijke support- en resistancesniveaus te identificeren. Het kan je helpen om betere beslissingen te nemen en de kansen op succesvolle trade te vergroten.

STOP LOSS INDICATOR (SL INDICATOR)
Onze stop loss indicator is een trading tool die gebruikt wordt om het risico van een trade te beperken. Onze SL indicator berekent automatisch waar je jouw SL dient te plaatsen. Dit niveau wordt bepaald op basis van de volatiliteit van het asset en het risico dat je bereid bent te nemen. Hoe volatieler het asset, hoe groter het stop loss niveau zal zijn.

Onze stop loss indicator helpt je bij het beperken van verliezen en het beheren van risico’s bij het traden. Het is belangrijk om een stop loss te gebruiken als onderdeel van een algehele risicomanagement strategie.

ORDERSIZE CALCULATOR (OSC INDICATOR)

Deze indicator berekent automatisch de ideale grootte van een trade op basis van een aantal parameters die door jou zijn opgegeven, zoals het risiconiveau van de trade, de stop loss-niveaus en de portfoliogrootte. Het zal dus op basis van verschillende factoren het risiconiveau van de trade berekenen!

Het gebruik van onze ordersize calculator kan je helpen om risico’s beter te beheren en te vermijden dat je te veel kapitaal in één enkele trade investeert of verliest. Dit kan bijdragen aan het behoud van je kapitaal op de lange termijn.

ENTRY INDICATOR

Onze entry trading indicator kan je zien als een technische analyse confluence tool, die ontworpen is om je te helpen bij het identificeren van optimale entry- en exitpunten bij het analyseren van jouw grafiek. Deze indicator biedt extra confluence bovenop jouw bestaande marktanalyse. De indicator volgt een reeks van verschillende criteria op om een entry of exit punt te bepalen. Als hier niet aan voldaan wordt zal hij ook geen buy of sell label geven.

Het is belangrijk om op te merken dat geen enkele buy nog sell indicator perfect is, en het wordt aanbevolen om meerdere indicatoren en analysemethoden te combineren om een uitgebreid beeld van de markt te krijgen.

SESSION INDICATOR

De session indicator is bedoeld om visuele weergave te bieden van de handelssessies op de markt, die vaak wordt gebruikt door traders om de openings- en sluitingstijden van de markt te begrijpen en belangrijke prijsbewegingen te identificeren.

De session indicator geeft de begin- en eindtijden van de handelssessies op een bepaalde markt, zoals de London sessie, de Amerikaanse sessie en de Aziatische sessie. Deze informatie kan ons helpen om te begrijpen wanneer de liquiditeit van de markt hoog is en wanneer er meer volatiliteit te verwachten is.

Tot slot kan onze sessie indicator ons ook helpen om tradingbeslissingen te verbeteren, omdat je meer inzicht krijgt over de belangrijkste tijden en gebeurtenissen op de markt.

Investment suite

Onze indicatoren binnen de Investment suite zijn zorgvuldig ontwikkeld met als doel om het investeerdersbewustzijn te vergroten omtrent hun in- en uitschalingsniveaus. Dit alles wordt gecombineerd met een passende risicobeheersbenadering, aangezien dit de basis vormt voor succesvol beleggen.

MARKET MAKER LEVELS (MML INDICATOR)
Deze indicator is bedoeld om vast te stellen waar market makers invloed hebben uitgeoefend op de markt.

Op basis hiervan berekent de market maker level indicator de meest interessante zones om op een specifiek niveau in te stappen, waardoor jouw DCA-strategie op lange termijn effectief kan zijn.

MODERN PORTFOLIO RISK (MPR INDICATOR)
De modern portfolio risk indicator (MPR) is een tool die wordt gebruikt om het risico van een bepaalde asset te bepalen. Dit wordt gedaan door het analyseren van verschillende parameters die van invloed zijn op de prestaties van het asset.

Het doel van de MPR-indicator is om je te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over jouw portfolio. Door de risiconiveaus van verschillende assets te beoordelen, kan je beter begrijpen welke assets een hoger risico met zich meebrengen en welke mogelijk minder risicovol zijn.

Op basis van de resultaten van de MPR inidcator kan je dan beslissen of je meer of minder moet toewijzen aan een bepaald asset in de portfolio. Als bijvoorbeeld de MPR indicator aangeeft dat een bepaalde asset momenteel een hoger risico heeft dan normaal, kan je ervoor kiezen om minder te investeren in dit asset, om zo het risico te verminderen.

MODERN PORTFOLIO ALLOCATOR (MPA INDICATOR)
Deze indicator maakt gebruik van verschillende meetpunten om een nauwkeurige beoordeling te maken hoeveel risico er genomen kan worden bij het inschalen van een bepaald niveau met dollar-cost averaging (DCA).

De Market Maker Levels zijn hierbij een belangrijke factor, omdat deze aangeven waar de belangrijkste levels liggen. Daarnaast wordt ook de Modern Portfolio Risk Indicator meegenomen in de berekening. Deze indicator geeft aan wanneer het risico laag genoeg is om te starten met jouw dollar-cost averaging strategie.

Op basis van deze meetpunten wordt bepaald hoeveel er per DCA-level ingeschaald mag worden, om zo het juiste risk management profiel te behouden. Het is namelijk belangrijk om het risico te spreiden over verschillende DCA-niveaus, zodat het portfolio niet te veel blootgesteld wordt aan één specifieke prijsbeweging. Door deze indicator te gebruiken, kan er op een zorgvuldige manier geïnvesteerd worden en kan er een goed gebalanceerde strategie ontwikkeld worden.

Onze Indicator pakketten

Onze trading– en investment indicatoren worden aangeboden in pakketten, in combinatie met of zonder onze unieke Traderslab bot. Het All-in trading system omvat alle indicatoren uit onze trading suite en investment suite aangevuld met onze bot.

Klik op onze indicator pakketten voor meer informatie